dilluns, 17 de setembre de 2012

PAUTES PER FER UN COMENTARI DE TEXT

1. Lectura atenta i anàlisi del text
2. Parts del text
3. Idees principals i com estan relacionades
4.Tesi defensada per l'autor
5. Si s'escau, contextualització del text (autor i període)
6.Valoració personal (dóna raons que justifiquin la teva posició en relació el text, donar raons que refuten la posició contrària, ajuda't amb exemples, evita les idees contradictòries)

Exemple d'un comentari de text (Text de Rubert de Ventós. Per quina filosofia?

2. Parts del text:
1r paràgraf): què ens proporciona la filosofia
2n paràgraf:L'actitud filosòfica
3. Idees principals: 
Una condició indispensable per filosofar és acceptar la teva pròpia ignorància (com ens diu l'autor, acceptar que no hi veus clar) i no pretendre trobar la resposta encertada sinó aprofundir en aquell tema qüestionant les teves pròpies preguntes i no donar-te mai per satisfet, una actitud molt pròpia dels infants. 
4. Tesi defensada per l'autor: la filosofia no dóna respostes objectives sinó que és més una actitud davant la vida que et permet aprofundir i aprendre contínuament sense donar-te mai per satisfet.
5. Xavier Rubert de Ventós, filòsof català del segle XXI.
6. Personalment, estic d'acord amb l'autor del text ja que comparteixo la idea que la filosofia no és una vareta màgica la qual et pot solucionar tots els enigmes que et puguis plantejar,  per tant, tal com s'afirma en el text, no dóna respostes objectives; ara bé, la seva tasca personalment és molt més important ja que et fa replantejar qüestions que donaves per evidents i aprofundir-hi més, és a dir, et proporciona una mirada més crítica; capacitat necessària en la societat en la que vivim.